Betingelser for bruk

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og  angrerettsloven. Prisene inkluderer 25% moms.  Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende. Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

For dine kjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra  transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt.  Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte. Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp.

Under ingen omstendighet kan forhandleren Cita Data holdes ansvarlig direkte, indirekte, eller ved spesielle tilfeller eller følgeskader (inkludert økonomisk tap, skade eller tap av eiendeler og eiendom) som i følge av bruk av produktet eller dokumentasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scroll to Top